ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1. Σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσουν τα ΚΑΑΥ του ΣΞ την θερινή

περίοδο έτους 2021, κατα παραθεριστικές περιόδους οι οποίες καθίστανται 

δυναμικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν με βάση μεταγενέστερα

υγειονομικά δεδομένα. 

2. Τονίζεται για τα στελέχη που βρίσκονται σε ΜΑΑ ή Κυήσεως -Τοκετού οτι, η 

υποβολή των αιτήσεων παραθερισμού πραγματοποιείται απο 09 Μαρ έως 31 Μαρ 21,

με συνημμένη εξουσιοδότηση απο τα ενδειαφερόμενα στελέχη προς τους

αρμοδιους χειριστές του ΕΣΕΠ των ΔΝΣΕΩΝ, μερίμνη του ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

3. Πληροφορείες σχετικά με τις περιόδους και τις αιτήσεις απευθυνθείται στο

ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ.

ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

(Ενημέρωση - Οδηγίες Προστασίας)

1. Σας ενημερώνουμε με αφορμη τις νεες ραγδαίες εξελίξεις αναφορικά με το δευτερο

κύμα εξαρσης του COVID-19, με στόχο την προστασία και ασφάλεια

των στελεχών του Σ.Ξ, τα κάτωθοι:

α. Καθολική εφαρμογή μάσκας σε ανοικτούς και κλειστούς χώρους.

β. Αποφυγή συγχρωτισμού και τήρηση κανόνα 1,5 μέτρου απόστασης.

γ.Τήρηση κανόνων υγιεινής (βήχα,φτερνισμα, πλύσιμο χεριών για 20'' κτλ.)

Για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία - Υγειονομικές Επιτροπές

α. Οι πτέρυγες όλων των ΣΝ που σχετίζονται με τη διαχείρηση θετικών και ύποπτων

COVID-19 παραμένουνν σε λειτουργία.

β. Τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία όλων των ΣΝ θα λειτουργούν με ραντεβού.

γ.Αναστέλλεται το επισκεπτήριο, δύναται να υπάρχει συνοδός μόνο

με την προσκόμιση αρνητικού rapid test των 72 τελευταίων ωρών.

γ. Αναστολή εξέτασης των εν ενεργεία στρατιωτικών που βρίσκονται

σε μακρά αναρρωτική άδεια καθώς και αναστολή επανάκρισης εν

ενεργεία στρατιωτικών ΕΥ, ΥΓΡ κτλ. που συμπληρώνουν πενταετία

εντός 2020.

δ. Στις ΕΑΑ αυτοπρόσωπη παρουσία μόνο για όσους πρόκειται να γίνει

οριστική κρίση σωματικής ικανότητας.

ε. Αναστολή Περιοδικής Υγειονομικής Εξέτασης.  Εξαίρεση αποτελεί

το πρωσοπικό  πτυτικής καταλληλότητας, ειδικών υπηρεσιών κτλ.

ΕΞΕΤΑΣΗ COVID-19

1. Παρακαλούμε οπως οι παραπεμπομενοι εν ενεργεία ΑΞΚΟΙ-ΑΝΘΣΤΕΣ-ΥΠΞΚΟΙ

για θέματα υγείας, απο την ΓΕΣ/Β1 στην ΑΣΥΕ, που υπηρετουν στον Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ,

όπως υποβάλλονται σε ΤΕΣΤ COVID-19 στο 401 ΓΣΝΑ, 48 ώρες προ της

προκαθορισμένης ημερομηνίας παρουσίασης τους στην Υγειονομική Επιτροπή.

2. Ενέργειες και προγραμματισμός του τέστ με μέριμνα Φρουραρχείου Αθηνών.

Επίδομα Γέννησης

1. Σας γνωρίζουμε ότι, θεσπίστηκε η χορήγηση επιδόματος γέννησης, ύψους δύο

χιλιάδων ευρώ (2.000€), για κάθε τέκνο που γεννιέται στην Ελλάδα.

2. Ειδικότερα, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται, υπο προυποθέσεις, απο το

Δημόσιο,μέσω του ΟΠΕΚΑ, στη μητέρα του τέκνου, κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής

αίτησης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών απο τη γέννηση του παιδιού.

Εφαρμογη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

1. Σας γνωρίζουμε οτι η έναρξη της εφαρμογής Ηλεκτονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) στους

εν ενεργεία στρατιωτικούς και τους ασφαλισμένους υπο αυτών στο ΥΠΕΘΑ έχει προγραμματισθεί

για την 10η Φεβ 20.

2. Θεώρηση απαιτείται μόνο στις ηλεκτρονικές συνταγές άνω των 150ευρώ.

3. Οι συνταγές ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ εκτελούνται επι πιστώσει, πλην της προβλεπόμενης

συμμετοχής, σε φαρμακεία στρατιωτικά, κρατικών νοσοκομείων καθώς και συμβεβλημένα

με το ΥΠΕΘΑ ιδιωτικά φαρμακεία. Στα μη συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία οι συνταγές

φαρμάκων θα εκτελούνται, η δαπάνη του φαρμάκου θα καταβάλλεται απο τον ασφαλισμένο

και το εκτυπωμένο έγγραφο εκτέλεσηςσυνταγής θα παραδίδεται στον ασφαλισμένο με

επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας και σφραγισμένο, προκειμένου αυτός να αιτηθεί

αποζημίωσης απο τον ασφαλιστικό του φορέα.

Καταπολέμηση Γραφειοκρατείας

Σας γνωριζουμε οτι στο πλαισιο δράσεων καταπολέμησης της γραφειοκρατείας καθορίστηκε με

σχετ. Δγη απο ΓΕΣ η διακίνηση αλληλογραφίας προσωπικού ενδειαφέροντος των στελεχών

(ενημερώσεις ΚΑΑΥ, ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΕΠΟΠ, κτλ), μεσω υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Καθίσταται πλεον υποχρεωτική η αναγραφή της διευθυνσης email στις πασης φύσεως αναφορές

στελεχών, που αφορούν προσωπικά αιτήματα, ως στοιχείο επικοινωνίας (πχ. Μη Υπηρεσιακή

Αναφορά Χορήγησης Άδειας).

Κατόπιν τον παραπάνω απαντα τα στελέχη εφόσον δέν έχουν ενεργοποιημένο υπηρεσιακό email

να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες και εφόσον έχουν ήδη να το δηλώσουν στο 1ο Γρ.

Για την ενεργοποίηση μεταβαίνουμε στον σύνδεσμο https://accounts.army.gr/activate.

Για την είσοδο στο λογαριασμό στο https://mail.army.gr και καταχωρούμε στοιχεία εισόδου.

Σε περίπτωση απώλειας συνθηματικού στη διεύθυνση https://accounts.army.gr/reset password.