ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

(ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022)

Για τα στελέχη που τελούν σε μακρα αναρρωτική αδεία, αδεια κυήσεως, αδεια

άνευ αποδοχών, φοιτητική άδεια με έγκριση της Υπηρεσίας να ακολουθειται η

παρακατω διαδικασία:

α. Υποβολή με μέριμνα του Φρουραρχείου των εντύπων αιτήσεων παραθερισμου

με συνημμένη εξουσιοδότηση απο τα ενδιαφερόμενα στελέχη προς τους αρμοδιους

χειριστές του πληροφοριακού συστήματος, στην οικεία Διεύθυνση του Όπλου - Σώματος.

β. Υποβολή αιτήσεων απο 28 Μαρ έως 12 Απρ 22.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

1. Σας γνωρίζουμε οτι η ηλεκτρονική πύλη θα είναι ανοικτή

απο 21 Φεβ 22 έως 04 Μαρ 22 για τους Αξκούς και

απο 21 Μαρ 22 έως 30 Μαρ 22 γιατους Υπξκούς.

2. Κατόπιν των ανωτέρω τα στελέχη να εισέλθούν στην

διαδικτυακή εφαρμογή του ΓΕΣ με τους κωδ. (username-password),

προκειμένου να λάβουν γνώση της ατομικής αναλυτικής κατάστασης

μορίων ανα στέλεχος, καθώς και τη θέση στην αντίστοιχη επετηρίδα.

3. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία να απευθυνθείται στην Δνση σας.

Υγιεινή Νοσηλεία

1. Σας γνωρίζουμε οτι για την εξέταση των εν ενεργεία Στελεχών στα Εξωτερικά Ιατρεία

του 401 ΓΣΝΑ (χρόνια περιστατικά), θα πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου

Συστήματος Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΣΥΕΔ) και ειδικότερα με χρήση του

Ηλεκτρονικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ).

2. Προκειμένου τα Στελέχη να χρησιμοποιούν την ανωτέρω υπηρεσία, θα πρέπει

αρχικάνα εγγραφούν ως χρήστες στην αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα

(https://ekely401gsna.opsyed.army.gr). Ακολούθος επιλέγουν το Εξωτερικό

Ιατρείο την ημέρα και την ώρα.

3. Ο εξεταζόμενος κατα την προσέλευση στη Γραμματεία του 401 ΓΣΝΑ, οφείλει

να προσκομίζει το προβλεπόμενο Παραπεμπτικό Σημείωμα Ιατρού Μονάδας.

ΕΞΕΤΑΣΗ COVID-19

1. Παρακαλούμε οπως οι παραπεμπομενοι εν ενεργεία ΑΞΚΟΙ-ΑΝΘΣΤΕΣ-ΥΠΞΚΟΙ

για θέματα υγείας, απο την ΓΕΣ/Β1 στην ΑΣΥΕ, που υπηρετουν στον Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ,

όπως υποβάλλονται σε ΤΕΣΤ COVID-19 στο 401 ΓΣΝΑ, 48 ώρες προ της

προκαθορισμένης ημερομηνίας παρουσίασης τους στην Υγειονομική Επιτροπή.

2. Ενέργειες και προγραμματισμός του τέστ με μέριμνα Φρουραρχείου Αθηνών.

Επίδομα Γέννησης

1. Σας γνωρίζουμε ότι, θεσπίστηκε η χορήγηση επιδόματος γέννησης, ύψους δύο

χιλιάδων ευρώ (2.000€), για κάθε τέκνο που γεννιέται στην Ελλάδα.

2. Ειδικότερα, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται, υπο προυποθέσεις, απο το

Δημόσιο,μέσω του ΟΠΕΚΑ, στη μητέρα του τέκνου, κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής

αίτησης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών απο τη γέννηση του παιδιού.

Εφαρμογη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

1. Σας γνωρίζουμε οτι η έναρξη της εφαρμογής Ηλεκτονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) στους

εν ενεργεία στρατιωτικούς και τους ασφαλισμένους υπο αυτών στο ΥΠΕΘΑ έχει προγραμματισθεί

για την 10η Φεβ 20.

2. Θεώρηση απαιτείται μόνο στις ηλεκτρονικές συνταγές άνω των 150ευρώ.

3. Οι συνταγές ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ εκτελούνται επι πιστώσει, πλην της προβλεπόμενης

συμμετοχής, σε φαρμακεία στρατιωτικά, κρατικών νοσοκομείων καθώς και συμβεβλημένα

με το ΥΠΕΘΑ ιδιωτικά φαρμακεία. Στα μη συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία οι συνταγές

φαρμάκων θα εκτελούνται, η δαπάνη του φαρμάκου θα καταβάλλεται απο τον ασφαλισμένο

και το εκτυπωμένο έγγραφο εκτέλεσηςσυνταγής θα παραδίδεται στον ασφαλισμένο με

επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας και σφραγισμένο, προκειμένου αυτός να αιτηθεί

αποζημίωσης απο τον ασφαλιστικό του φορέα.

Καταπολέμηση Γραφειοκρατείας

Σας γνωριζουμε οτι στο πλαισιο δράσεων καταπολέμησης της γραφειοκρατείας καθορίστηκε με

σχετ. Δγη απο ΓΕΣ η διακίνηση αλληλογραφίας προσωπικού ενδειαφέροντος των στελεχών

(ενημερώσεις ΚΑΑΥ, ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΕΠΟΠ, κτλ), μεσω υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Καθίσταται πλεον υποχρεωτική η αναγραφή της διευθυνσης email στις πασης φύσεως αναφορές

στελεχών, που αφορούν προσωπικά αιτήματα, ως στοιχείο επικοινωνίας (πχ. Μη Υπηρεσιακή

Αναφορά Χορήγησης Άδειας).

Κατόπιν τον παραπάνω απαντα τα στελέχη εφόσον δέν έχουν ενεργοποιημένο υπηρεσιακό email

να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες και εφόσον έχουν ήδη να το δηλώσουν στο 1ο Γρ.

Για την ενεργοποίηση μεταβαίνουμε στον σύνδεσμο https://accounts.army.gr/activate.

Για την είσοδο στο λογαριασμό στο https://mail.army.gr και καταχωρούμε στοιχεία εισόδου.

Σε περίπτωση απώλειας συνθηματικού στη διεύθυνση https://accounts.army.gr/reset password.