Φρουραρχείο Αθηνών

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

1. Σας ενημερώνουμε ότι θα λειτουργήσουν τα ΚΑΑΥ του ΣΞ την θερινή

περίοδο έτους 2021, κατα παραθεριστικές περιόδους οι οποίες καθίστανται

δυναμικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν με βάση μεταγενέστερα

υγειονομικά δεδομένα.

2. Τονίζεται για τα στελέχη που βρίσκονται σε ΜΑΑ ή Κυήσεως -Τοκετού οτι, η

υποβολή των αιτήσεων παραθερισμού πραγματοποιείται απο 09 Μαρ έως 31 Μαρ 21,

με συνημμένη εξουσιοδότηση απο τα ενδειαφερόμενα στελέχη προς τους

αρμοδιους χειριστές του ΕΣΕΠ των ΔΝΣΕΩΝ, μερίμνη του ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

3. Πληροφορείες σχετικά με τις περιόδους και τις αιτήσεις απευθυνθείται στο

ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ.