Το Φρουραρχείο Αθηνών είναι υπεύθυνο για τις κρατήσεις θέσεων προσωπικού μόνο του ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Σ.Ξ. ΠΟΥ ΔΙKΑIΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (Σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ιδιότητά τους)

 • ΑΞΚΟΙ - ΥΠΑΞΚΟΙ - ΕΜΘ - ΕΠΟΠ (κατά βαθμό).
 • ΜΕΛΗ οικογενείας τους: σύζυγοι, παιδιά (άγαμα), γονείς (εξ'αίματος).
 • ΔΕΑ - ΣΤΡΤΕΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΡΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (μόνο οι ίδιοι).
 • ΑΞΚΟΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ - ΑΞΚΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣ/ΤΑΣ και τα ΜΕΛΗ οικογενείας τους (σύζυγοι, παιδιά άγαμα).
 • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ Σ.Ξ. οι οποίοι υπηρετούν στη Δ'ΣΣ και τα ΜΕΛΗ οικογενείας τους (σύζυγοι, παιδιά άγαμα, γονείς εξ' αίματος).
 • ΜΕΛΗ ΟIΚΟΓΕΝΕIΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΞΚΩΝ (σύζυγοι, παιδιά άγαμα, γονείς εξ' αίματος).

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

 • Για την έγκριση αεροπορικής μετακίνησης του προσωπικού απαιτείται η υποβολή - υπογραφή δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να βρίσκονται στο Φρουραρχείο Αθηνών πέντε (5) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα από την ημέρα που ταξιδεύουν και με την αποστολή τους, τηλ. επικοινωνία στο 2107496349 για επιβαιβέωση παραλαβής της αίτησης. 
 • Το Φρουραρχείο Αθηνών δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την πτήση στέλνει με φαξ: 210 7496526, στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού τις καταστάσεις επιβατών που μετακινούνται.
 • Για τις επίσημες αργίες οι πτήσεις γίνονται την παραμονή ή μετά την αργία κατόπιν συνεννόησης με την Αεροπορία. Επίσης για κάθε έκτακτη περίπτωση συνεννοούμαστε με το Γρ. Ενημέρωσης Κοινού ή με το Γρ. Φόρτου.
 • Τα τακτικά δρομολόγια για τα οποία μπορούν να αιτηθούν οι παραπάνω δικαιούχοι είναι τα εξής: Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Λήμνο, Χανιά, Ηράκλειο, Σάμο, Κω, Ρόδο, Χίο Μυτιλήνη. Για όλους τους υπόλοιπους προορισμούς (Κάρπαθο, Σαντορίνη, Σκύρος ή ΚΥΠΡΟΣ) ή για έκτακτα δρομολόγια δεν είναι αρμόδιο το Φρουραρχείο Αθηνών, πληροφορίες γι αυτούς τους προορισμούς δίνονται από το Γρ. Ενημέρωσης Κοινού (Τηλ.210-6598664)
 • Oι Αξκοί - Υπαξκοί - ΕΜΘ - ΕΠΟΠ καταγράφονται στις καταστάσεις με σειρά προτεραιότητας ανάλογα του βαθμού τους. Βαθμοφόροι του ιδίου βαθμού καταχωρούνται με κριτήριο ημερομηνίας αιτήσεως τους. Τα μέλη οικογενείας των παραπάνω καταγράφονται ΑΥΣΤΗΡΩΣ με μοναδικό κριτήριο την ημερομηνία αιτήσεώς τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 • Για τους εν ενεργεία Αξκούς - Υπαξκούς - ΔΕΑ - Στρτες όταν ταξιδεύουν οι ίδιοι απαιτείται η υποβολή Αίτησης Αεροπορικής Μετακίνησης η οποία θα υπογράφεται από τους ίδιους.
 • Για μέλη οικογενείας Αξκών-Υπαξκών και για τους Αξκούς εν αποστρατεία(και μέλη οικογενείας τους)-Αξκοί ΠΔ (και μέλη οικογενείας τους)-Πολιτικοί Υπάλληλοι του Σ.Ξ. (και μέλη οικογενείας τους) - μέλη οικογένειας θανόντων Αξκών, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Αεροπορικής Μετακίνησης ΣΥΝ Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου1599/1986 η οποία θα υπογράφεται από τον Αξκό ή από τα μέλη εφόσoν έxoυν εξουσιοδότηση.
 • Για τους εν ενεργεία Αξκούς-Υπαξκούς-ΔΕΑ-Στρτες αρκεί ένα ΣΗΜΑ από την Μονάδα τους που να αναφέρει τα στοιχεία των επιβατών.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝA

 • ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 210-7496349 fax-AΣΔΥΣ: 210-7496526.
 • ΓΡ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ(ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ): 210-6598664, fax: 210-6598379
 • ΓΡ. ΦΟΡΤΟΥ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ): 210-5574628, 210-5505662-65, fax:210-5505662