Φρουραρχείο Αθηνών

Διερχόμενοι Οπλίτες

ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  • Αφορά οπλίτες – ΥΕΑ – ΕΠΟΠ με Φύλλο Πορείας Εξετάσεων για τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (401 ΓΣΝΑ & 414 ΣΝΕΝ) από μονάδες της Ηπειρωτικής Ελλάδας και Σαμοθράκης (οι υπηρετούντες σε νησιά του Αιγαίου ανήκουν στην ΑΣΔΕΝ)
  • Κατά την προσέλευση προσκομίζουν απαράιτητα φύλλο πορείας, παραπεμπτικά σημειώματα ιατρού μονάδος και στρατιωτική ταυτότητα.
  • Άπαντες είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται με στολή εξόδου και ευπρεπή εμφάνιση (ξύρισμα , κόμμωση κ.τ.λ.). Επιπλέον φέρουν μαζί τους ξηρά τροφή ή τροφή σε χρήμα, ατομικό σακίδιο με είδη καθαριότητας (ξυριστικά, προσόψιο κ.τ.λ)
  • Δίδεται διανυκτέρευση σε όσους έχουν συγγενείς Α΄ Βαθμού στην Αθήνα με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από το συγγενικό πρόσωπο θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη εξουσιοδοτημένη προς τούτο δημόσια αρχή (πχ. ΚΕΠ).
  • Οπλίτες ή στελέχη οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική άδεια (Κ.Α.) για την Αθήνα, μπορούν να έρθουν στο Φρουραρχείο Αθηνών με το έντυπο της αδείας τους και την ταυτότητά τους ώστε να λάβουν παραπεμπτηκό για 401 ΓΣΝΑ ή 414 ΣΝΕΝ για ιατρικές εξετάσεις.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι οπλίτες και οι συνοδοί αυτών για 414 ΣΝΕΝ/Ψυχιατρικό δεν λαμβάνουν διανυκτέρευση