Φρουραρχείο Αθηνών

Γρ. Διερχομένων

Το γραφείο διερχομένων εξυπηρετεί στελέχη σε μακρά αναρωτική άδεια (ΜΑΑ), στελέχη πολεμικής διαθεσιμότητας(ΠΔ), Αποστράτους οι οποίοι διαμένουν στην Φρουρά Αθηνών σε περιοχές που εξυπηρετούνται από το Φρουραρχείο Αθηνών.