Φρουραρχείο Αθηνών

Γρ.Τάξεως

Οδηγίες

Το γραφείο τάξεως παρακολουθεί και εξυπηρετεί στελέχη(Γυναίκες) σε άδεια κυήσεως – ανατροφής τέκνου που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Φρουραρχείου Αθηνών.

Το γραφείο τάξεως παρακολουθεί και εξυπηρετεί στελέχη(Αντρες) σε άδεια ανατροφής τέκνου που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης του Φρουραρχείου Αθηνών.

Παρακολουθεί διερχόμενους οπλίτες από την περιοχή ευθύνης του Φρουραρχείου Αθηνών και σε συνεργασία με τον ιατρό του Φρουραρχείου εκδίδει παραπεμπτικά για 401 ΓΣΝΑ και 414 ΣΝΕΝ.