Φρουραρχείο Αθηνών

Ιστορία

ΓΕΝΙΚΑ

Δια του παρόντος επιχειρείται η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων καθώς επίσης και των διαφόρων δραστηριοτήτων του Φρουραρχείου Αθηνών.

Η εξιστόρηση αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση του προσωπικού, τη δημιουργία πνεύματος μονάδας και την προαγωγή της ευγενούς άμιλλας για τη συνέχιση του έργου του Φρουραρχείου Αθηνών.

Για την παρούσα συγγραφή πάρθηκαν στοιχεία από

 • τα αρχεία του Φρουραρχείου Αθηνών
 • τα αρχεία του ΔΙΣ/ΓΕΣ
 • τα αρχεία της ΥΣΑ/ΓΕΣ
 • τα αρχεία της ΣΔΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος περιλαμβάνει:

 • Το ιστορικό ιδρύσεως του Φρουραρχείου Αθηνών και την εξέλιξη του
 • Τις γενικες αρμοδιότητες του Φρουραρχείου Αθηνών

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

Από τα πρώτα έτη της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους δημιουργήθηκαν κατά καιρούς Φρουραρχεία στις κυριότερες πόλεις ή επίκαιρες περιοχές. Από τη συλλογή διαφόρων στοιχείων και του βιβλίου “Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού 1821-1954” προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία τα οποία συνθέτουν την ιστορία του Φρουραρχείου Αθηνών.

Όπως φαίνεται από τα πρώτα χρόνια της ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους με πιθανή αφετηρία τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834 αρχίζει και η λειτουργία του Φρουραρχείου Αθηνών.

Πρώτα έγγραφα στοιχεία που θεσμοθετούν την ύπαρξη του, διαπιστώνονται στον οργανισμό συνθέσεως του Στρατού των ετών 1843-1852. Σ’ αυτόν αναγράφεται ότι εκ των υπαρχόντων Φρουραρχείων στην επικράτεια του τότε Ελληνικού Κράτους Παρέμειναν τρία: της Αθήνας, του Ναυπλίου και του Ρίου. Όλα τα υπόλοιπα κατέστησαν μη μόνιμα.

Στο τέλος του 1852 μετά τις εθελοντικές μεταβολές στη σύνθεση του Στρατού, η δύναμη των Φρουραρχείων ορίσθηκε σε είκοσι (20) από τα οποία τρία μόνιμα (ένα από αυτά το Φρουραρχείο Αθηνών και δεκαεπτά μη μόνιμα.

Με το Βασιλικό Διάταγμα του Μαρτίου του 1866 ορίσθηκαν ως μόνιμα Φρουραρχεία τρία (Αθηνών, Ναυπλίου και Κέρκυρας) τα οποία διατηρήθηκαν παρά την τροποποίηση στη σύνθεση του Στρατού που έγινε με τον νόμο ΨΞΝ της 17 Δεκ 1879.

Στον οργανισμό του Στρατού του 1880 με το νόμο ΩΛΗ της 29 Απρ 1880 οι Στρατιωτικές Υπηρεσίες απαρτήθηκαν εκτός των άλλων και από τρία μόνιμα Φρουραρχεία (Αθηνών, Ναυπλίου και Κέρκυρας) ενώ στον οργανισμό του 1881 τα φρουραρχεία υπάγονται στις Γενικές Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

Έκτοτε το Φρουραρχείο Αθηνών λειτουργεί συνεχώς μέχρι τη κατάληψη των Αθηνών από τα Γερμανικά Στρατεύματα. Κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, το Φρουραρχείο Αθηνών λειτουργεί ανελλειπώς κάτω από τις εντολές των Κατοχικών Κυβερνήσεων.

Μετά την απελευθέρωση το Φρουραρχείο Αθηνών-Πειραιά με τη νέα οργάνωση του ΓΕΣ το 1945, υπάγεται στην ΑΣΔΑ (Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής) που συγκροτείται με την υπ’ αριθμ. 1104/10-1-45 δγης του Υπ. Στρκων. Με την ίδια δγη ιδρύονται επίσης η ΣΔΑ (Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών) και ΣΔΠ (Στρατιωτική Διοίκηση Πειραιά). Εν συνεχεία το Φρουραρχείο Αθηνών-Πειραιά υπάγεται στην ΑΣΔΣΕ (Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας) και κατόπιν στην ΑΣΔΑΝ (Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής και Νήσων) μέχρι το 1955 που συγκροτείται η ΣΔΑ

Στις 31-5-1955 διαλύεται το φρουραρχείο Αθηνών-Πειραιά και στις 1-6-1955 που συγκροτείται η ΣΔΑ, ο τότε Διοικητής της αναθέτει τα καθήκοντα του Φρούραρχου στον Σχη(ΠΒ) Μακρή Χριστόδουλο Επιτελάρχη της ΣΔΑ. Μέχρι το έτος 1955 το Φρουραρχείο Αθηνών-Πειραιά λειτουργούσε ως μονάδα ανεξάρτητη υπαγόμενη στην ΑΣΔΑΝ. Από 1-6-1955 συνεχίζει την εκπλήρωση της αποστολής ως τμήμα της ΣΔΑ, η οποία διοικητικά υπάγεται στην ΑΣΔΑΝ. Το 1962 μετά από διαταγή του ΓΕΣ/1ου ΕΓ μετονομάζεται η ΑΣΔΑΝ σε ΑΣΔΕΝ, με την δια-διοικητική υπαγωγή για την ΣΔΑ και το Φρουραρχείο Αθηνών. Το 1979 με διαταγή του ΓΕΣ διαχωρίζονται ΣΔΑ και ΑΣΔΕΝ (31-10-79). Στις 4-5-2004 το Φρουραρχείο Αθηνών υπάγεται στην νεοσυγκροτηθείσα ΔΥΒ (Διοίκηση Υποστηρίξεως Βάσεως) και στις 13-4-2005 μετασταθμεύει από το στρ/δο “ΜΠΑΚΟΥ” στο στρ/δο “ΒΑΡΥΤΗ”. Απο 01-02-2009 το Φρουραρχειο Αθηνών υπάγεται Διοικητικά στην ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη Στρτατιωτική Διοίκηση Υποστήρηξης Στρατού) έως και σήμερα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙOΤΗΤΕΣ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Φρουραρχείο Αθηνών στεγάζεται στο Στρδο “Βαρύτη” το οποίο εδράζει στο Άλσος Ελληνικού Στρατού επί των λεωφόρων Κατεχάκη και Μεσογείων. Υπάγεται απ’ ευθείας στο Στρατηγό Διοικητή της ΑΣΔΥΣ, λειτουργεί ως οργανικό τμήμα του Στρατηγείου αυτής και με βάση τον ΠΟΥ του Στρατηγείου της ΑΣΔΥΣ.

Οι Γενικές Αρμοδιότητες του Φρουραρχείου Αθηνών είναι:

 • Η διατήρηση της τάξεως στη Φρουρά Αθηνών, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς και τις εκάστοτε διαταγές.
 • Η παρέμβαση για διευθέτηση αναγκών μετακινούμενου στρατιωτικού προσωπικού.
 • Ο έλεγχος και η ενημέρωση των διερχομένων Αξκών από τη ΖΕ αυτού
 • Η διευθέτηση αναγκών των μετακαλούμενων Αξκών για το εξωτερικό
 • Ο υγειονομικός έλεγχος των Αξκών πολεμικής διαθεσιμότητας και των μελών των Αξκών που υπηρετούν στο εξωτερικό και οι οικογένειες τους διαμένουν στη Φρουρά Αθηνών
 • Παρακολουθεί όλα τα σε μακρά αναρρωτική ή άδεια κυήσεως στελέχη που διαμένουν στη ΖΕ του
 • Μεριμνά και ενεργεί για τη διακομιδή των σωρών των νεκρών στρατιωτικών που διακινούνται από τις μονάδες τους μέσω Αθηνών για τον τόπο ταφής τους και των αποθανόντων στο Λεκανοπέδιο Αττικής για τη μεταφορά τους στην επαρχία