Φρουραρχείο Αθηνών

Καταστάσεις Επιβιβάσεως

ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΞΚΟΙ – ΑΝΘΣΤΕΣ – ΥΠΞΚΟΙ

Δικαιούνται κατάσταση επιβιβάσεως μετά επιστροφής όταν βρίσκονται σε κανονική άδεια πέντε ημερών και άνω ή τετραήμερη άδεια μικράς διαρκείας για ένα μόνο τόπο προορισμού με το οικονομικότερο μέσο και εφόσον έχουν δηλώση φρουρά προτίμησης διαφορετική απο αυτή την οποία υπηρετούν

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Φωτοτυπία φύλλου αδείας
 • Βεβαίωση μονάδος ή υπηρεσίας που ανήκουν (συμπληρωμένο όπως υπόδειγμα) και στην οποία να εμφαίνεται ότι δεν έχουν λάβει άλλη κατάσταση επιβιβάσεως για το τρέχον έτος

ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΚΟΙ

Δικαιούνται κατάσταση επιβιβάσεως μετά επιστροφής όταν βρίσκονται σε κανονική άδεια για το τόπο μόνιμης κατοικίας τους και με μεταφορικό μέσο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διαταγές

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Φωτοτυπία φύλλου αδείας
 • Βεβαίωση μονάδος ή υπηρεσίας που ανήκουν (συμπληρωμένο όπως υπόδειγμα) και στο οποίο να εμφαίνεται ότι δεν έχουν λάβει όλες τις καταστάσεις που δικαιούνται καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους

 

ΟΠΛΙΤΕΣ

Δικαιούνται κατάσταση επιβιβάσεως μετά επιστροφής όταν βρίσκονται σε κανονική άδεια για το τόπο μόνιμης κατοικίας τους και με μεταφορικό μέσο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διαταγές

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Φωτοτυπία φύλλου αδείας
 • Βεβαίωση μονάδος ή υπηρεσίας που ανήκουν (συμπληρωμένο όπως υπόδειγμα) και στο οποίο να εμφαίνεται ότι δεν έχουν λάβει όλες τις καταστάσεις που δικαιούνται καθώς και ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους

 

Δικαιούνται κατάσταση επιβιβάσεως μόνο για να μεταβούν στην Μονάδα τους λόγω λήξης απόσπασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Φωτοτυπία Φύλλου Πορείας
 • Βεβαίωση μονάδος ή υπηρεσίας που ανήκουν με την οποία να ζητείται η έκδοση Κ.Ε. λόγω λήξης απόσπασης

 

ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΙ (μόνο για διαμένοντες Νομού Αττικής)

Δικαιούνται κατάσταση επιβιβάσεως μόνο για να μεταβούν στο Κέντρο όπου παρουσιάζονται με μεταφορικό μέσο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Σημείωμα κατάταξης
 • Δελτίο Ταυτότητας

 

ΕΦΕΔΡΟΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (μόνο για διαμένοντες Νομού Αττικής)

Δικαιούνται κατάσταση επιβιβάσεως μόνο για να μεταβούν στο Μονάδα όπου παρουσιάζονται με μεταφορικό μέσο σύμφωνα με τα καθοριζόμενα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης
 • Βεβαίωση Έκδοσης Κ.Ε. για Φρουραρχείο
 • Δελτίο Ταυτότητας