Φρουραρχείο Αθηνών

Καταπολέμηση Γραφειοκρατείας

Σας γνωριζουμε οτι στο πλαισιο δράσεων καταπολέμησης της γραφειοκρατείας καθορίστηκε με

σχετ. Δγη απο ΓΕΣ η διακίνηση αλληλογραφίας προσωπικού ενδειαφέροντος των στελεχών

(ενημερώσεις ΚΑΑΥ, ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΕΠΟΠ, κτλ), μεσω υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Καθίσταται πλεον υποχρεωτική η αναγραφή της διευθυνσης email στις πασης φύσεως αναφορές

στελεχών, που αφορούν προσωπικά αιτήματα, ως στοιχείο επικοινωνίας (πχ. Μη Υπηρεσιακή

Αναφορά Χορήγησης Άδειας).

Κατόπιν τον παραπάνω απαντα τα στελέχη εφόσον δέν έχουν ενεργοποιημένο υπηρεσιακό email

να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες και εφόσον έχουν ήδη να το δηλώσουν στο 1ο Γρ.

Για την ενεργοποίηση μεταβαίνουμε στον σύνδεσμο https://accounts.army.gr/activate.

Για την είσοδο στο λογαριασμό στο https://mail.army.gr και καταχωρούμε στοιχεία εισόδου.

Σε περίπτωση απώλειας συνθηματικού στη διεύθυνση https://accounts.army.gr/reset password.