Φρουραρχείο Αθηνών

Επίδομα Γέννησης

1. Σας γνωρίζουμε ότι, θεσπίστηκε η χορήγηση επιδόματος γέννησης, ύψους δύο

χιλιάδων ευρώ (2.000€), για κάθε τέκνο που γεννιέται στην Ελλάδα.

2. Ειδικότερα, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται, υπο προυποθέσεις, απο το

Δημόσιο,μέσω του ΟΠΕΚΑ, στη μητέρα του τέκνου, κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής

αίτησης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών απο τη γέννηση του παιδιού.